Ledenfeest

De algemene vergadering (AV) is samengesteld uit alle effectieve leden. Deze hebben volgens onze statuten op het vzw stemrecht voor eventuele wijzigingen van statuten maar ook op de voordelen die toegekend worden aan onze leden.

De AV effectieve leden gaat door in de loop van het eerste kwartaal.

Het ledenfeest bestaat uit twee delen. Een eerste deel is om informatie mee te geven over onze vereniging en is toegankelijk voor alle leden.

Een tweede deel is een clubfeest, bestemd voor al onze leden die hebben ingeschreven .

Jaarlijks worden de kosten voor het ledenfeest bepaald door het dagelijks bestuur.